حذف تیم ملی والیبال ایران از لیگ ملت ها با باخت مقابل برزیل

به گزارش کتاب یار مهربان، تیم ملی ایران با باخت سه بر دو مقابل برزیل از صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ ملت ها باز ماند و حذف شد.

حذف تیم ملی والیبال ایران از لیگ ملت ها با باخت مقابل برزیل

به گزارش کتاب یار مهربان، از ساعت 2:30 بامداد امروز (شنبه) 22 تیر ماه 1398 تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود از مرحله نهایی لیگ ملت های 2019 در شیکاگو به مصاف تیم ملی برزیل رفت و پس از سه ساعت بازی نتیجه را واگذار کرد.

تیم ملی ایران این بازی را با ترکیب میلاد عبادی پور، سعید معروف، سید محمد موسوی، پوریا فیاضی، امیر غفور، علی اصغر مجرد و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) آغاز کرد. تیم ملی برزیل نیز با ترکیب فرناندو کرلین، والاس دسوزا، داگلاس سوزا، لوکاس ساتکمپ، ریکاردو لوکارلی، فلاویو و تالس هاس (لیبرو) به مصاف شاگردان ایگور کولاکوویچ رفت.

ست اول: 20 - 25 برزیل

در آغاز بازی برزیل عملکرد خوبی در زدن سرویس داشت و 3 - 1 پیش افتاد. پس از یک رالی زیبا که 36 ثانیه به طول انجامید، ایران بازی را 3 - 3 مساوی کرد. با درخش لوکارلی در زدن سرویس برزیل فاصله را به سه امتیاز افزایش داده و 8 - 5 وقت استراحت فنی اول را کسب کرد. با آغاز مجدد بازی باز هم درخشش لوکارلی ادامه داشت و برزیل 10 - 5 پیشی گرفت تا کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت کند. با اشتباهات متعدد بازیکنان ایران برزیل فاصله را به 8 امتیاز افزایش داده و 13 - 5 پیش افتاد. درادامه ایران با عملکرد خوب موسوی در زدن سرویس توانست سه امتیاز متوالی کسب نموده و فاصله را کاهش دهد تا دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. در نهایت برزیل توانست 16 - 11 وقت استراحت فنی دوم را نیز از آن خود کند.

با ورود دو تیم به زمین ایران عملکرد خوبی در دریافتهای اول و زدن سرویس داشت و فاصله را به دو امتیاز کاهش داد تا بازی 16 - 14 گردد و دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین برزیل روند خوب خود در زدن سرویس را ادامه داد تا 20 - 16 از ایران پیشی بگیرد. با درخشش امیر غفور در خط سرویس ایران فاصله را به یک امتیاز کاهش داد اما با دریافتهای اول خوب برزیل بار دیگر بازی 24 - 19 شد. در نهایت برزیل 25 - 20 ست نخست بازی را با برد پشت سر گذاشت.

ست دوم: 23 - 25 برزیل

با آغاز این ست ایران با آبشار مجرد امتیاز اول را کسب کرد و با دفاع موسوی 2 بر صفر پیش افتاد. در امتیاز 4 برزیل بازی را به تساوی کشاند. باز هم با درخشش لوکارلی برزیل 2 امتیاز متوالی دیگر را کسب نموده و 6 - 4 پیش افتاد. برزیل توانست با آبشار آلمیدا 8 - 5 وقت استراحت فنی اول را در این ست نیز کسب کند. با سرویس خوب عبادی پور ایران فاصله را به یک امتیاز کاهش داد اما باز هم برزیل 11 - 8 از ایران پیشی گرفت. با عملکرد خوب شفیعی در خط سرویس و دفاع روی تور ایران فاصله را بار دیگر به یک امتیاز کاهش داد. ایران بالاخره در امتیاز 14 بازی را به تساوی کشاند و با درخشش موسوی در خط سرویس 15 - 14 از برزیل پیش افتاد تا دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. با اشتباه غفور در زدن آبشار، برزیل دومین امتیاز متوالی را کسب نموده و 16 - 15 وقت استراحت دوم را کسب کرد.

با ورود دو تیم به زمین ایران دو امتیاز متوالی را کسب کرد و 17 - 16 از برزیل پیش افتاد. با درخشش عبادی پور در خط سرویس و غفور در خط حمله، 21 - 18 از برزیل پیشی گرفت. برزیل دو امتیاز متوالی را کسب کرد تا کولاکوویچ در امتیاز 20 - 21 تقاضای وقت استراحت کند اما با آغاز بازی برزیل در امتیاز 21 بازی را به تساوی کشید و سپس 23 - 22 از ایران پیش افتاد تا ایران تقاضای وقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین فیاضی آبشار خود را به بیرون زد تا برزیل 24 - 22 پیشی بگیرد. در نهایت برزیل ا آبشار لوکارلی 25 - 23 ست دوم بازی را نیز برد.

ست سوم: 26 - 24 ایران

با آغاز ست سوم ایران در زدن سرویس عملکرد خوبی داشت و 4 - 1 از برزیل پیش افتاد تا دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. با به کارگیری سرعت در خط حمله برزیل اختلاف امتیاز به یک کاهش یافت تا بازی 6 - 5 به سود ایران گردد. با عملکرد خوب فیاضی در خط حمله و زدن سرویس، ایران 8 - 5 وقت استراحت فنی اول را کسب کرد. با به کار گیری سرعت در خط حمله ایران و دفاع روی تور امیر عفور، ایران 12 - 8 پیش افتاد. عملکرد خوب ایران در دریافتهای اول ادامه داشت تا اینکه 16 - 12 وقت استراحت فنی دوم را کسب کرد.

با ورود دو تیم به زمین لوکارلی سرویس خود را به تور زد تا ایران 17 - 13 پیش باشد. در ادامه برزیل با درخشش الان 2 امتیاز متوالی کسب نموده و به دو امتیازی ایران رسید. با عملکرد خوب شفیعی در زدن آبشار و سرویس ایران 21 - 17 پیشی گرفت. برزیل دو امتیاز متوالی را کسب کرد تا فاصله به دو امتیاز کاهش یابد و کولاکوویچ در امتیاز 22 - 20 تقاضای وقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین برزیل دو امتیاز متوالی را کسب نموده و بازی را درامتیاز 22 به تساوی کشاند تا ایران تقاضای وقت استراحت کند. در حالی که دو تیم به صورت پایا پای پیش می رفتند ایران عملکرد خوبی در زدن سرویس داشت و 26 - 24 ست سوم را برد تا بازی در مجموع 2 - 1 گردد.

ست چهارم: 25 - 20 ایران

با آغاز ست چهارم دو تیم به صورت پایا پای پیش رفتند تا اینکه برزیل 3 - 2 پیش افتاد اما با به کار گیری سرعت در خط حمله ایران، موسوی امتیاز سه را برای ایران کسب کرد. دو تیم به صورت پایا پای پیش می رفتند تا اینکه ایران با اشتباه ساوتکمپ 7 - 6 از برزیل پیش افتاد. در ادامه هم ایران 8 - 7 وقت استراحت فنی اول را با آبشار غفور کسب کرد. در نهایت برزیل چهار امتیاز متوالی را با دفاع روی تور کسب نموده و 11 - 8 پیش افتاد تا کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین باز هم برزیل یک امتیاز کسب نموده و 12 - 8 پیشی گرفت. با درخشش موسوی در خط سرویس ایران فاصله را به یک امتیاز کاهش داد تا دال زاتو در امتیاز 14 - 13 تقاضای وقت استراحت کند. ایران در نهایت در امتیاز 15 بازی را به تساوی کشاند. با درخشش عبادی پور در دفاع روی تور ایران 16 - 15 وقت استراحت فنی دوم را از آن خود کرد.

با ورود دو تیم به زمین با سرویس های خوب معروف باز هم این عبادی پور بود که در دفاع روی تور و زدن آبشار خوش درخشید تا ایران 18 - 15 پیشی بگیرد. در حالی که برزیل فاصله را به یک امتیاز کاهش داده بود، ایران با آبشار شفیعی و دفاع خوب موسوی 21 - 18 پیش افتاد تا دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. با آبشار فوق العاده غفور ایران 23 - 19 از برزیل پیشی گرفت. ایران فاصله 4 امتیازی را حفظ نموده و در نهایت 25 - 20 ست چهارم بازی را برد تا در مجموع ست شماری بازی 2 بر 2 مساوی گردد.

ست پنجم: 10 - 15 برزیل

با آغاز این ست برزیل پس از یک رالی زیبا نخستین امتیاز را کسب کرد اما در ادامه ایران دو امتیاز متوالی را کسب نموده و 2 بر یک پیش افتاد. در نهایت ایران با خطای بازیکن برزیل 6 - 4 پیش افتاد. با درخشش عبادی پور در زدن آبشار ایران فاصله را به سه امتیاز افزایش داد و 7 - 4 پیش افتاد. با آبشار ستاره درخشان ایران میلاد عبادی پور ایران 8 - 5 وقت استراحت این ست را کسب کرد تا دو تیم در زمین جا به جا شوند. برزیل دو امتیاز متوالی را گرفت تا کولاکوویچ در امتیاز 8 - 7 برای ایران تقاضای وقت استراحت کند.

در ادامه برزیل با زدن سرویس های خوب خود دو امتیاز متوالی را کسب نموده و 11 - 9 پیش افتاد. با اشتباهات کولاکوویچ در دریافت ویدیوچک، برزیل دو امتیاز متوالی را کسب کرد و در نهایت 15 - 10 ست پنجم را برد تا د ر نهایت سه بر دو پیروز بازی گردد.

به این ترتیب تیم ملی ایران با دو باخت در این مرحله از حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های والیبال 2019 بازماند.

.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "حذف تیم ملی والیبال ایران از لیگ ملت ها با باخت مقابل برزیل" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حذف تیم ملی والیبال ایران از لیگ ملت ها با باخت مقابل برزیل"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید